Perlu diketahui nih, sebenarnya boleh tidak ya kita tidur tapi dengan durasi yang melebihi dari batas normal? Adakah efek buruk yang kita rasakan? Terlalu lama tidur membuat kepala mudah pusing…